Maresan Oy:n rekisteriselosteet

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista on määritelty miten ja mitä tietoja terveydenhuollossa tulee tallentaa potilaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Näistä tiedoista muodostuu henkilörekisteri.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Maresanin potilasrekisteri on keskitetysti ylläpidetty Maresan Oy:n potilasrekisteri (yksityisasiakkaat) ja työnantajakohtaiset, keskitetysti ylläpidetyt Maresan Oy:n työterveyshuollon potilasrekisterit.