Tjänster

Maresans Expertenhet är en viktig del av vår företagshälsovård – en enhet som betjänar varje sjöman och rederi individuellt och enligt behov. Genom vår expertenhet utför våra företagshälsovårdsexperter följande:

 • Löser eventuella hälsoproblem direkt per telefon och kan även bevilja korta sjukledigheter beroende på avtal
 • Hänvisar till vård med hjälp av profilen över arbetsförmågan
 • Säkerställer att alla ärenden sköts om
 • Följer upp långvariga sjukdomar på distans

En företagspsykologs arbete är lösningscentrerat. Syftet med de företagspsykologiska tjänster som Maresan erbjuder är att stödja ledningen av kundföretagets arbetsförmåga både på organisationsnivå och på det individuella planet. I tjänsterna kan ingå till exempel möten på det individuella planet och gemensam utredning av problem med arbetsförmåga, handledning av chefer i samband med ledning av arbetsförmåga samt anställdas riktade arbetsplatsutredningar med vilka man kartlägger gruppers belastningsfaktorer och försöker åtgärda dem.

Effektiv och förebyggande omsorg

Vårt mål är att ta hand om rederipersonalens hälsa på ett övergripande sätt. Om Maresans företagshälsovårdsexperter inte kan genomföra en sådan vårdplan som krävs med hjälp av eMaresan och distanstjänsten är det läge att komma till en läkares mottagning. För detta ändamål upprättas en vårdplan för kunden i förväg, och kunden ombeds att svara på frågor och fylla i uppföljande uppgifter för planen i eMaresan i god tid före läkarbesöket.

Vår expertenhet samlar in uppgifter om våra kunders hälsotillstånd från Kanta-tjänsten, Maresans patientjournaler samt diskussioner och förfrågningar i eMaresan. Med hjälp av dessa uppgifter kan våra experter identifiera risker som inverkar på arbetsförmågan i tid samt rekommendera nödvändig vård eller andra åtgärder på ett förebyggande sätt. I synnerhet sådana företag som har personal på orter, där Maresan inte har någon enhet, har nytta av den distansvård som Maresan erbjuder.

eMaresan är lättillgängligt

Maresans företagshälsovård är lättillgänglig med hjälp av eMaresan. Du kommer till vår digitala tjänst här.

eMaresan betjänar vid sådana hälsoproblem som inte kräver ett mottagningsbesök. Ditt företagshälsovårdsteam kan bedöma behovet av ett mottagningsbesök, och ofta kan många besvär faktiskt skötas via eMaresan. När det är möjligt att ge vårdanvisningar redan på internet sparar det även arbetstagarens tid. Om ett besök på en läkarmottagning är nödvändigt fungerar de förhandsuppgifter som har sparats i eMaresan som bra bakgrundsinformation för besöket.

 • Webbtjänsten underlättar kontakten med företagshälsovården och du kan vid behov sköta dina ärenden med ditt företags företagshälsovårdsteam. Det sparar tid och erbjuder flexibla kommunikationsmöjligheter.
 • Alla dina uppgifter är trygga i eMaresan: informationssäkerheten garanteras av användarautentiseringen. Dina hälsouppgifter och alla viktiga dokument sparas i eMaresan.
 • Vid behov når du Maresans företagshälsovårdsteam via chattfunktionen.
 • eMaresan erbjuder även möjligheter till videochatt i anslutning till distansmottagningen.

I eMaresan kan vi ta hand om dina sjukdomsbesvär i tid, eftersom din egen företagshälsovårdare är lätt tillgänglig. På detta sätt växer inte små besvär till stora problem. Via e-tjänsten kan vi sköta om de anställdas hälsa även på ett förebyggande sätt, till exempel genom att uppmuntra till livsstilsförändringar. I tjänsten kan den anställda om han eller hon så önskar till exempel följa upp sin sömn och motion, och genom att dela informationen kan vi planera mottagningsbesöken på ett ännu mer personligt sätt.

Omfattande verktyg för rederiernas personaladministration

eMaresans diskussionsforum underlättar informationsutbytet mellan rederierna och företagshälsovården, och meddelandena försvinner inte bland all annan e-post. Kostnaderna är tydliga, eftersom debiteringarna endast görs på basis av den tid som kunden har använt till att uträtta ärenden med företagshälsovårdsteamet.

Fördelar för arbetsgivaren

 • Den elektroniska tjänsteplattformen ger en omfattande helhetsbild av personalens välbefinnande.
 • Tjänsten medför kostnadsbesparingar när hälsoärenden sköts med hjälp av eMaresan och distansmottagningen.
 • All information och statistik finns på samma ställe.

Fördelar för arbetstagaren

 • Tillgänglighet. Du kan sköta ditt ärende snabbt i rätt tjänst och med rätt person.
 • Säkerhet. Du kan diskutera med företagshälsovårdsteamets experter konfidentiellt och tryggt tack vare användarautentiseringen.
 • Insyn. Du kan om du önskar följa upp ditt arbetsvälbefinnande och dess utveckling.

Läs mer om vårt företagshälsovårdsteam.

Fråga mer om de tjänster vi erbjuder: verkställande direktör Jarmo Iisakka, tfn +358 (0) 40 706 7908, jarmo.iisakka(at)maresan.fi