Viking Line valde Maresan

Företagshälsovården för sjöpersonalen på passagerarrederiet Viking Line Abp:s fartyg på Helsingforslinjen överfördes till sjöfartens företagshälsovårdsbolag Maresan Ab.

Enligt Lena Marcus, sjöpersonalchef för Viking Line, har allting löpt väl och enligt tidsplanen. ”Inkörningen” av en ny serviceproducent inom företagshälsovården måste lyckas väl för att sjömännen ska kunna lita på de nya yrkespersonerna inom hälsovården och uppleva att de får bra service.
– Bland annat fartygssjukskötarna, som känner fartygspersonalen och arbetsförhållandena, inkluderades i det praktiska arbetet från början. Dessutom besökte Maresans företagshälsovårdare tillsammans med representanter för rederiets personaladministration fartygen flera gånger, berättar Marcus om det första skedet i samarbetet.

Maresans servicemodell, som i hög grad bygger på att ge Expertenheten en central roll i bedömningen av vårdbehovet och på digitalisering, är en nyhet i branschen. Kundernas kontakter styrs till Expertenheten där de besvaras av företagshälsovårdens yrkespersoner. Expertenheten ger råd och hänvisar vidare till vårdåtgärder, oberoende av orsaken till att kunden tagit kontakt och oberoende av var kunden finns. Kunden får alltså kontakt med sin egen läkare eller företagshälsovårdare även från sitt hem och mobilt. Expertenheten fungerar också som stöd för den som ansvarar för sjukvården ombord. Denna modell tror Viking Lines ledning på.
– Sjömännen bor på många olika orter och tack vare den här servicemodellen kan vi erbjuda företagshälsovårdstjänster och kontakt med den egna läkaren eller hälsovårdaren digitalt även från hemorten. I det avseendet är Maresan den rätta partnern för oss. Förhoppningsvis kommer även andra rederier att välja Maresan. På så sätt får vi möjlighet till jämförelser inom branschen och kan tillsammans utveckla den bästa och mest effektiva företagshälsovården inom finländsk sjöfart. Det drar alla nytta av, såväl sjömännen som rederierna och hela branschen.

Sjöpersonalchef Lena Marcus är nöjd med rederiets val.
– Vi betjänas av Maresans kompetenta och serviceinriktade yrkespersoner som gör allt de kan för sina kunder i företagshälsovården. Det märks i det dagliga arbetet, säger Lena. Man ser på henne att rekommendationen är uppriktig.

Förkortad från original text / Sjömanspensionskassan, tidningen Albatrossen 4/2018 / Text Marina Paulaharju