Maresan, som erbjuder företagshälsovårdstjänster för sjömän, fusioneras med Mehiläinen

Mehiläinen och Maresan, som erbjuder företagshälsovård för sjömän, har undertecknat ett köp av
affärsverksamhet, vilket innebär att Maresan fusioneras med Mehiläinen från och med 1.1.2020. Köpet
påverkar inte några kundavtal och personalen överförs till Mehiläinen som så kallade gamla
arbetstagare.


Maresan grundades år 2017, med företaget har årtionden av erfarenhet inom företagshälsovård för
sjömän. Företagets syfte är att producera tjänster till en betydande del av den finländska sjöfarten samt att
aktivt bidra till att upprätthålla sjömännens arbetsförmåga. Företaget i Helsingfors och Åbo samt via ett
kompetent center runt om i landet.


– Mehiläinen har redan från tidigare en stark ställning som producent av företagshälsovårdstjänster för
sjömän. Köpet gör vår ställning ännu starkare och gör det möjligt att utveckla servicen av konceptet för
sjömännens företagshälsovård, konstaterar Mehiläinens affärsverksamhetsdirektör
Anssi Hartiala.


– Det samarbete som vi med hjälp av Maresan har utvecklat gällande sjömännens företagshälsovård och
verksamheten för välbefinnande i arbetet har visat sig fungera. Tack vare Mehiläinens resurser och digitala
tjänster kan vi utvidga detta samarbete till hela sjöfarten, konstaterar
Kari Välimäki, styrelseordförande för
Maresan.


Med hjälp av Maresans banbrytande verksamhet har man kunnat påverkat företagshälsovårdens effekt
samt strävat efter att förebygga riskfaktorer som inverkar på arbetsförmågan. Målet är att sköta om det
övergripande hälsotillståndet för rederiernas anställda.


– Utgångspunkten för att kunna erbjuda tjänster som främjar arbetsförmågan är att känna till
arbetsförhållandena och de hälsorelaterade kraven inom sjöfart samt att känna igen rederiets behov av
samarbete. Vi bygger nu på riksomfattande nivå upp en enhetligare modell gällande ändamålsenlig
företagshälsovård för sjömän, säger
Minna Talvio, ansvarig företagsläkare vid Mehiläinen.

 

Tillgången till tjänsterna förbättras

Mehiläinen för med sig en bättre tillgång till tjänsterna för Maresans kunder. Mehiläinen har
verksamhetsställen i nästan varje kuststad. Kunderna betjänas av kompetent personal inom
företagshälsovården för sjömän.


– Besök på en fysisk mottagning kompletterar Mehiläinens distanstjänster, såväl i Digikliniken som i
framtiden även via en videomottagning. Ärenden kan även enklare skötas via appen MinMehiläinen, där
man behändigt kan kontrollera sina egna hälsouppgifter – bland annat laboratorieresultat och

röntgenbilder – oberoende av tid och plats. I MinMehiläinen har kunderna även tillgång till digitala
coachningsprogram som stöd för en förändrad livsstil, konstaterar Mehiläinens Hartiala slutligen.


Mer information:
– Mehiläinen Oy, affärsverksamhetsdirektör Anssi Hartiala (tfn 040 589 9604, anssi.hartiala@mehilainen.fi)
– Mehiläinen Oy, ansvarig företagsläkare Minna Talvio (tfn 040 727 1620, minna.talvio@mehilainen.fi)
– Maresan Oy, styrelseordförande Kari Välimäki (tfn 050 559 9177, kari.valimaki@merimieselakekassa.fi)


Koncernen Mehiläinen är en välkänd och ansedd producent av privata social- och hälsovårdstjänster i
Finland, som erbjuder privatkunder, företag och kommuner högklassiga och heltäckande tjänster snabbt och
smidigt. Mehiläinen behandlar, vårdar och tar hand om över 1,2 miljoner kunder varje år. Tjänsterna på de
över 440 verksamhetsställena produceras av sammanlagt över 18 800 anställda och yrkesutövare.

Pressmeddelande 13.12.2019