Maresan får en ny företagspsykolog

PsD Pirkko-Liisa Hyttinen, arbets- och organisationspsykolog, har blivit anställd av Maresan. Hon har 30 års erfarenhet av företagspsykologi, chefskap och ledarskap samt konsultation av ledning.

– Vi är glada att vi får Pirkko-Liisa med i vår verksamhet. Hon har en djup förståelse för betydelsen av ledarskap och samarbete när organisationer arbetar för att nå sina mål. Hennes insikter om företagspsykologiska tjänster och utveckling av dem är viktiga för Maresan, rederierna och deras anställda, berättar Maresans verkställande direktör Jarmo Iisakka.

En företagspsykologs arbete är lösningscentrerat. Syftet med de företagspsykologiska tjänster som Maresan erbjuder är att stödja ledningen av kundföretagets arbetsförmåga både på organisationsnivå och på det individuella planet. I tjänsterna kan ingå till exempel möten på det individuella planet och gemensam utredning av problem med arbetsförmåga, handledning av chefer i samband med ledning av arbetsförmåga samt anställdas riktade arbetsplatsutredningar med vilka man kartlägger gruppers belastningsfaktorer och försöker åtgärda dem.

– Min uppgift är att stödja både rederierna och deras anställda, över- och underordnade. Genom att så tidigt som möjligt identifiera problem med arbetsförmåga undviker man nya problem i fortsättningen – och även ekonomiska förluster, konstaterar företagspsykolog Pirkko-Liisa Hyttinen.