Hälsobukten förenar fyra aktörer – Maresan en av dem

I Terveyspoukama (Hälsobukten) sammanförs fyra finländska aktörer inom hälsovårdsbranschen som kommer att ha ett nära samarbete med varandra. Därmed har det första skedet i uppbyggnaden av Maresan, som specialiserat sig på sjömanshälsovård, avslutats i och med att företaget öppnar mottagningen Hälsobukten i Åbo.
– Konceptet för Terveyspoukama är unikt i Finland, eftersom vi har lyckats sammanföra läkarcentralen Pikkujätti för barn och unga, PlusHälsa Tandläkare som erbjuder tandläkartjänster, Läkarcentralen Aava, specialiserad på företagshälsovård, och Maresan, säger verkställande direktör Jarmo Iisakka.

Den nya mottagningen i Åbo är en viktig del av Maresans fysiska servicenät, eftersom många som arbetar inom sjöfarten bor i Åbo och trakterna kring Åbo. Verksamheten drar igång i snabb takt, eftersom Maresan även börjar producera tjänster för både Viking Line och Langh Group vid mottagningen i Åbo. Kundservicen och bedömningen av vårdbehovet inleds när kunden ringer till Expertenheten, som hänvisar kunden vidare till den fysiska mottagningen.
– I Terveyspoukama kommer vi att fortsätta med samma koncept, som har fått beröm för att det ger en positiv kund- och serviceupplevelse, fortsätter Iisakka.

Mer information om Terveyspoukama verksamhet www.terveyspoukama.fi

***

 

Meddelande 21.1.2019:

Terveyspoukama, som öppnar i Kuppis, satsar på en stressfri kundupplevelse

Måndagen den 21 januari öppnas dörrarna till en helt ny typ av hälsomottagning i Kuppis. Aktörerna bakom mottagningen vill att den ska skilja sig från traditionella läkarmottagningar genom att erbjuda en stressfri kundupplevelse.

Mottagningen, som har fått namnet Terveyspoukama, sammanför fyra inhemska aktörer inom hälsovårdsbranschen som kommer att ha ett nära samarbete med varandra. Under samma tak finns läkarcentralen Pikkujätti för barn och unga, PlusHälsa Tandläkare som erbjuder tandläkartjänster, Läkarcentralen Aava, specialiserad på företagshälsovård, samt Maresan, expert inom sjömanshälsovården.
– Idén till Hälsobukten föddes när vi ville erbjuda Åboborna en serviceproducent som skiljer sig från de stora kedjorna. Läkarvetenskapen i Finland håller världsklass, men utvecklingen av kund- och serviceupplevelsen har hamnat långt efter. Vi vill att ett läkarbesök ska vara en upplevelse som minskar stress och inte tvärtom, berättar Aavas verkställande direktör Raija Tapio.

Målet är att kunden ska få en helt ny typ av upplevelse från början till slut.
– Väntsalen har till exempel byggts i lounge-stil, och där erbjuds kunden kaffe och förfriskningar, säger Tapio.

Enligt Juha Viertola, verkställande direktör för Pikkujätti, uppmärksammas kunden redan från det att han eller hon kommer in genom ytterdörren.
– Barnen kan vänta på att få komma in till läkare i ett lekrum som är byggt just för dem. Väntetiderna försöker vi minimera genom att ha en mottagning som förutsätter tidsbokning, säger han.

All specialkompetens inom räckhåll

Aktörerna erbjuder kunderna specialkompetens inom hälso- och sjukvårdstjänster inom sina egna områden. PlusHälsa Tandäkare satsar på individuella och övergripande munhälsotjänster. Läkarcentralen Aava har profilerat sig som en utvecklare av i synnerhet digitala företagshälsovårdstjänster. Maresan är en stark aktör inom sjömanshälsovården, och Pikkujätti i sin tur är Finlands ledande läkarcentral när det gäller barn och unga.

– För barnfamiljer är det viktigt när ett barn är sjukt att de har möjlighet att komma snabbt och direkt till en barnläkare eller till en öronläkare vid värk i öronen. Pikkujättis tjänster, som fokuserar på barn, erbjuder denna möjlighet, eftersom vi har läkare och vårdpersonal som är specialiserade på barn, fortsätter Viertola.

På Terveyspoukama betjänas kunderna av en gemensam mottagning, som sedan hänvisar dem till rätt specialist.
– Hos oss får hela familjen många läkartjänster de behöver. Vi kan tillsammans utnyttja våra resurser på många olika sätt, vilket gör att priserna hålls på en rimlig nivå och att vi kan erbjuda bästa möjliga service, säger Raija Tapio.

Inhemska aktörer som dragningskraft

Samtliga fyra aktörer är helt och hållet i finländsk ägo. Att vara inhemsk är en viktig del av Terveyspoukamas identitet och en faktor som ökar dragningskraften.
– I en tid då hälso- och sjukvårdsbranschen är i omvälvning ser vi att det finländska betyder mycket både för våra kunder och våra anställda. Vi vet vem våra ägare är, och vi betalar våra skatter till Finland. Det inhemska möjliggör även långsiktighet, eftersom vi i vår verksamhet inte enbart strävar efter att maximera följande kvartal, säger Tapio.

Mål är att växa till ett ledande varumärke inom hälsa och välbefinnande i Åboregionen.
– Vi vill vara den plats dit Åboborna i första hand vänder sig när de är i behov av läkartjänster, sammanfattar Tapio.

 

För mer information:

Verkställande direktör Juha Viertola, läkarcentralen Pikkujätti för barn och unga, tfn 050 64 222, juha.viertola@pikkujatti.fi

Verkställande direktör Eila Annala, PlusHälsa Tandläkare, tfn 040 702 7750, eila.annala@plusterveys.fi

Verkställande direktör Raija Tapio, Läkarcentralen Aava, tfn 040 543 1032, raija.tapio@aava.fi

Verkställande direktör Jarmo Iisakka, Maresan Oy, tfn 040 706 7908, jarmo.iisakka@maresan.fi

 

**

Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy är en privat finländsk barnläkarkedja med fokus på barn och unga. Pikkujätti öppnade sitt första verksamhetsställe, Pikkujätti Tapiola, i Esbo år 1987. På Pikkujättis mottagningar arbetar nästan 200 barnläkare, specialistläkare och andra sakkunniga som specialiserat sig på hälso- och sjukvård för barn. Pikkujätti har sju läkarcentraler för barn och unga: i Esbo, Helsingfors (två stycken), Hyvinge, Träskända, Vanda och Åbo. Pikkujättis kunder betjänas nu även av webbtjänsten PikkuTsätti, som gör det möjligt att kontakta en barnläkare hemifrån eller när du är på resa. www.pikkujatti.fi

PlusHälsa Tandläkare Ab producerar privata munhälsotjänster. PlusHälsa Tandläkares stora servicenät omfattar 127 individuella tandläkarcentraler på 70 orter runtom i Finland. På PlusHälsa Tandläkare arbetar 1 000 personer. PlusHälsa Tandläkare hör till den helt finländska koncernen PlusHälsa, som ägs av specialister inom odontologi och medicin som även arbetar inom koncernen. www.plusterveys.fi/

Den finländska läkarcentralen Aava har redan i över 50 år främjat hälsa och välfärd. Vår omsorg bär människan genom hela livet. I vårt familjeföretag arbetar över 1 000 hälsovårdsexperter på 14 ​verksamhetsställen på tio orter. Vi utvecklar vår verksamhet och vår bransch med visdom och omsorg. www.aava.fi

Maresan Ab, som grundades år 2017, är ett företagshälsovårdsbolag som specialiserat sig på sjöfarts- och rederibranschen. Bolaget har ett verksamhetsställe i Helsingfors och ett fysiskt partnernätverk över hela Finland. Som samordnare av nätverket fungerar Maresans Expertenhet. Maresans mål är att producera tjänster för en betydande del av den finländska sjöfarten och att verka aktivt för att upprätthålla sjöfararnas arbetsförmåga. www.maresan.fi