Hälso- och sjukvårdens experter digitalt tillgängliga för dig

Vågar jag lita på en digital företagshälsovård? Kan läkaren ge en diagnos utan att träffa mig personligen? Varför köa länge för en läkartid, då hälso- och sjukvårdens experter finns tillgängliga med bara några klick?

Merparten av hälso- och sjukvårdsbesöken kan nuförtiden skötas via en distansmottagning. Vi använder en trygg och pålitlig digital mottagning, som effektivt betjänar kunden. Med hjälp av distansmottagningen kan du enligt läkares bedömning förnya recept, göra laboratorieremisser, följa upp vården, ge svar på undersökningsresultat eller bedöma vårdbehovet. Det är lätt, tryggt och fungerar väl att använda den.
Kasta dig modigt in i företagshälsovårdens framtid och pröva vår digitala tjänst!

Sjömannens bästa partner

Vårt mål på Maresan är att erbjuda våra kunder en effektiv företagshälsovård, som betjänar även på fartygen när de är till sjöss. Förutom vid hälso- och sjukvård lägger vi vikt vid förebyggande verksamhet samt utveckling av arbetsmiljön genom att utnyttja digitala tjänster. Vi vill förbättra den unika, finländska sjöfartens konkurrensförutsättningar på ett sätt som är till mest nytta för rederierna och sjömännen.

Maresan erbjuder rederier individuella lösningar, som gör det enkelt att uträtta ärenden på läkarmottagningen, som har en transparent prissättning och erbjuder ett mångsidigt utbud med hjälp av avancerad teknologi. För varje rederi, oberoende av storlek, skräddarsyr vi smidigast möjliga lösning som gynnar alla parter.