Registerbeskrivning

Registerbeskrivningar för Maresan Oy

I social- och hälsovårdsministeriets förordning om patientjournaler definieras på vilket sätt och vilka uppgifter som hälsovården ska spara för att ordna och genomföra patientens vård. Dessa uppgifter bildar ett personregister.

Enligt personuppgiftslagen skall en person informeras ifall hans eller hennes personuppgifter registreras i ett personregister. Därtill skall den registrerade informeras om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna, vart uppgifterna i regel lämnas ut samt om den registrerades rättigheter.

Maresans patientregister utgörs av det centralt upprätthållna Maresan Oy:s patientregister (privatkunder) och de arbetsgivarspecifika, centralt upprätthållna patientregistren för Maresan Oy:s företagshälsovård.