Patientombudsman

Patientombudsmannen handleder och ger patienterna samt deras anhöriga råd i frågor som rör patientens vård och bemötande. Patientombudsmannen informerar även om patientens rättigheter samt ger råd och bistår vid behov vid uppgörande av anmärkningar, klagomål eller patientskadeanmälningar samt vid aktualisering av skadeståndsärenden.

Om det råder oklarheter gällande vård eller bemötande rekommenderas att du först reder ut saken med den behandlande läkaren. En anmärkning på vården eller bemötandet kan ges direkt till den ansvariga företagsläkaren. Kontaktuppgifter får du via Maresans telefontjänst.

Patientombudsman Mikael Fredman
E-post: potilasasiamies@maresan.fi
Telefon: Kontakta Maresans Expertenhet, som hänvisar dig vidare.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut och har inte heller beslutanderätt.

På social- och hälsovårdsministeriets webbplats får du mer information om patientens rättigheter, och på Patientförsäkringscentralens webbplats hittar du en blankett för skadeanmälan som du kan skriva ut.