Jobba för oss

Maresans mål är att producera verkningsfulla hälso- och sjukvårdstjänster för en betydande del av den finländska sjöfarten samt att aktivt arbeta för att upprätthålla sjömännens arbetsförmåga.

Vi erbjuder intressanta tjänster med hög profil inom hälsa och välbefinnande. Vi lägger vikt vid erfarenhet, kunskap och passion för arbetet. Erfarenhet av sjöfartsbranschen anses vara en fördel. Vi betjänar våra kunder i olika skeden av deras liv, och för oss är det viktigt att göra ett långsiktigt och förebyggande arbete till förmån för kundernas hälsa. Maresans läkartjänster på distans erbjuder även nya, intressanta möjligheter för läkarens arbete.

Om du vill bli en del av vårt team, skicka en öppen ansökan