Företaget

Maresan – tillsammans med sjömännen

Maresan Oy grundades 2017, men bakom företaget finns årtionden av erfarenhet av företagshälsovård för sjömän. Gemensamma grundare av företaget är Viking Line Abp, Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Sjömanspensionskassan och Aino Health Management Oy. Grundarnas gemensamma mål är att producera tjänster för en betydande del av den finländska sjöfarten samt att aktivt arbeta för att uppträtthålla sjömännens arbetsförmåga.

På grund av de höga kraven inom sjöfarten är även riskerna för arbetsoförmåga inom branschen stora. Syftet med Maresans banbrytande verksamhet är att gå på djupet med företagshälsovårdens verkningsfullhet samt att förebygga riskfaktorer som påverkar arbetsförmågan. Enligt aktörer inom sjöfarten fyller en företagshälsovård som känner till branschens särdrag många olika behov.

Försäljning och marknadsföring: VD Jarmo Iisakka, tel. +358 (0) 40 706 7908.