Experter

Vi känner sjömännen

Sjömän arbetar i exceptionella förhållanden. Krävande arbete och tidsscheman samt längre arbetspass än normalt på fartygen kräver specialkunskaper förutom av de anställda även av företagshälsovården.

Hos oss på Maresan arbetar experter inom branschen som har lång erfarenhet av och gedigen kunskap om särdragen i sjömännens företagshälsovård. Vi vill satsa, förutom på vård av sjukdomar, i synnerhet på förebyggande verksamhet som främjar arbetsförmågan samt på upprätthållande av de anställdas hälsa. Vårt mål är en nöjd, välmående kund, som trivs och orkar i sitt arbete.

Ansvariga personer

Ansvariga personer på Maresan är Markku Seuri, ansvarig företagsläkare, och Ella Komulainen, ansvarig företagshälsovårdare.

Våra kunder i Åbo kan kontakta företagshälsovårdare Sanna Kurppa.

Ledande arbetshälsovårdare Ella Komulainen
Ledande arbetshälsovårdare Ella Komulainen

”Jag har en lång karriär inom hälsovården bakom mig. Jag har flera examen inom vårdbranschen, och jag har arbetat bland annat som sjukskötare och barnmorska. Sjömännens arbete samt branschens särdrag är bekanta för mig.

I Maresan kan vi fokusera på att utveckla nya sätt att arbeta och främja sjömanshälsovården. Som ledande arbetshälsovårdare är det mitt jobb att se till att våra kunder får en individuell service som tar hänsyn till deras behov. ”

                        Arbets- och organisationspsykolog, PsD Pirkko-Liisa Hyttinen
Arbets- och organisationspsykolog, PsD Pirkko-Liisa Hyttinen

”Jag arbetar som företagspsykolog hos Maresan. Jag har 30 års praktisk erfarenhet av chefskap och ledarskap, konsultation av ledning samt förtroendeuppdrag och ledning av olika organisationer. Jag har skrivit en doktorsavhandling om utveckling av multidisciplinär företagshälsovård och dess inriktning på att tjäna arbetslivet bättre. Mitt motto är att alla mål kan nås genom människors verksamhet!”

Företagshälsovårdare Piia Salminen
Företagshälsovårdare Piia Salminen

”Jag har arbetat inom hälsovården för mer än tio år, och de senaste sju år som företagshälsovårdaren. Med förebyggande arbetshälsovård kommer vi att hålla dig frisk och främja din arbetsförmåga. Med positiva och effektiva metoder jag kan hjälpa dig i dina hälsoproblem.

Jag har en lång erfarenhet av industriföretag och rederier. Det finns höga kraven inom sjöfarten och jag förtror att med samarbete vi kan uppnå bättre resultat.”