Till stöd för rederier

För de flesta rederier är personalen den största och viktigaste investeringen. Därför är det viktigt att företagshälsovårdspartnern erbjuder sina tjänster på ett ännu effektivare sätt, men utan att ge avkall på den högkvalitativa servicen. När nödvändiga åtgärder har riktats rätt minskar utgifterna för företagshälsovård och försäkringar, samtidigt som lönsamheten ökar.

Det saknar inte betydelse vem som ansvarar för sjömännens arbetshälsa. Maresan har ett nära samarbete med rederierna för att säkerställa tjänster som bäst gagnar varje enskilt rederis verksamhet, enligt dess specifika behov. Maresan utnyttjar digitala kanaler för att säkerställa upprätthållande av hälsa, en effektiv företagshälsovård och bättre kommunikation. Vi erbjuder tillgång till heltäckande tilläggstjänster, som skräddarsys enligt varje rederis behov. Ett nära samarbete och ägarstrukturen möjliggör en öppen granskning av kostnaderna.

Kontakta oss, vi berättar gärna mer!

Vi säkerställer en trygg sjöfart för vår del genom att utföra besättningsmännens läkarundersökningar enligt internationella och nationella direktiv.