En fungerande företagshälsovård gynnar alla

Vi stöttar våra kunder till ännu bättre resultat med hjälp av en fungerande företagshälsovård som förstår rederiets behov. Servicen omfattar upprättande av normala, fartygsspecifika handlingsplaner i samarbete med arbetsgivaren samt arbetsplatsutredningar, regelbundna möten och lagstadgade hälsoundersökningar. Med hjälp av arbetsplatsutredningarna bildas en uppfattning om arbetets, arbetsplatsens och arbetsmiljöns tillstånd samt de faktorer som stödjer hälsan och arbetsförmågan. Utredningarna gör det även möjligt att identifiera och bedöma risk- och belastningsfaktorernas betydelse för hälsan, ge åtgärdsförslag och bedöma behovet av hälsoundersökningar. Förebyggande åtgärder och en bedömning av den anställdas hälsa som helhet bidrar till att minska de riskfaktorer som försämrar arbetsförmågan, hälsan och funktionsförmågan.