Effektiv företagshälsovård för sjömannen

Vårt mål på Maresan är att erbjuda våra kunder en effektiv företagshälsovård, som betjänar även på fartygen när de är till sjöss. Förutom vid hälso- och sjukvård lägger vi vikt vid förebyggande verksamhet samt utveckling av arbetsmiljön genom att utnyttja digitala tjänster. Vi vill förbättra den unika, finländska sjöfartens konkurrensförutsättningar på ett sätt som är till mest nytta för rederierna och sjömännen.

Maresan gör det enkelt för rederier att sköta ärenden hos företagshälsovården. Prissättningen är transparent.