Palvelut

Maresanin Osaava keskus on tärkeä osa työterveyshuoltoamme – yksikkö, joka palvelee jokaista merenkulkijaa ja varustamoa yksilöllisesti ja tarpeiden mukaan. Osaavan keskuksen kautta työterveyshuollon ammattilaisemme

 • Ratkaisevat mahdolliset terveysongelmat suoraan puhelimitse ja sopimuksesta riippuen voivat myöntää myös lyhyitä sairauslomia
 • Ohjaavat hoitoon työkykyprofiilin avulla
 • Huolehtivat ja varmistavat, että asiat tulevat hoidetuksi
 • Hoitavat pitkäaikaissairauksien seurantaa etänä

Työterveyspsykologin työ on ratkaisukeskeistä. Maresanin tarjoamien työterveyspsykologipalvelujen tarkoituksena on tukea asiakasyrityksen työkykyisyyden johtamista sekä organisaatio- että yksilötasolla. Näitä ovat esimerkiksi yksilötason tapaamiset ja työkykypulmien yhdessä tunnistaminen, esimiesten ohjaaminen työkykyjohtamisen tilanteissa sekä työyhteisöjen suunnatut työpaikkaselvitykset, joilla kartoitetaan ryhmän kuormitustekijöitä ja löydetään ratkaisuja niiden vähentämiseksi.

Vaikuttavaa ja ennakoivaa huolenpitoa

Tavoitteemme on huolehtia varustamoiden henkilöstön kokonaisvaltaisesta terveydentilasta. Mikäli Maresanin työterveyden ammattilaiset eivät voi toteuttaa tarpeellista hoitosuunnitelmaa eMaresanin ja etäpalvelun avulla, on aika siirtyä lääkärin vastaanotolle. Tätä varten laaditaan asiakkaalle etukäteen hoitosuunnitelma ja siihen liittyvät kyselyt ja seurantatiedot pyydetään täytettäväksi eMaresanissa hyvissä ajoin ennen lääkärin vastaanottoa.

Osaava keskus kokoaa yhteen asiakkaidemme terveydentilaa koskevat tiedot Kanta-palvelusta, Maresanin potilastietorekisteristä sekä eMaresanin keskusteluista ja kyselyistä. Näiden tietojen avulla asiantuntijamme voivat tunnistaa erilaisia työkykyriskejä ajoissa sekä suositella tarvittavaa hoitoa tai muita toimenpiteitä ennakoivasti. Maresanin tarjoamasta etähoidosta on hyötyä erityisesti sellaisille yrityksille, joilla on henkilökuntaa paikkakunnilla, missä Maresanilla ei ole toimipistettä.

eMaresan helposti tavoitettavissa

Maresanin työterveyshuolto on vaivattomasti tavoitettavissa eMaresanin avulla. Pääset digitaalisen palveluumme tästä.

eMaresan palvelee sellaisissa terveysongelmissa, jotka eivät vaadi vastaanottokäyntiä. Työterveystiimisi pystyy arvioimaan vastaanottokäynnin tarpeellisuuden ja usein moni vaiva hoituukin eMaresanin kautta. Kun hoito-ohjeet on mahdollista antaa jo verkossa, se säästää myös työntekijän aikaa. Mikäli lääkärin vastaanottokäynti on tarpeellinen, eMaresaniin tallennetut etukäteistiedot toimivat hyvänä esitietona tapaamiselle.

 • Verkkopalvelu helpottaa yhteydenottoa työterveyshuoltoon ja voit tarpeen vaatiessa asioida yrityksesi työterveystiimin kanssa. Se säästää sekä aikaa että tarjoaa joustavuutta yhteydenpitoon.
 • Kaikki tietosi ovat turvassa eMaresanissa, tunnistautuminen takaa tietoturvan. Terveystiedot ja tärkeät dokumentit on tallennettu eMaresaniin.
 • Tavoitat tarvittaessa Maresanin työterveystiimin palvelun Keskustelut-toiminnon kautta
 • eMaresan tarjoaa myös mahdollisuuden videokeskusteluun etävastaanoton yhteydessä.

eMaresanissa vaivoihin päästään puuttumaan ajoissa, kun oma työterveyshoitaja on helposti tavoitettavissa. Näin pikkuhuolista ei kasva suuria ongelmia. Palvelun kautta voidaan hoitaa työntekijöiden terveyttä myös ennakoivasti ja kannustaen vaikkapa elämäntapamuutoksiin. Palvelun kautta työntekijä voi seurata halutessaan esimerkiksi omaa unta ja liikuntaa ja tiedot jakamalla vastaanottokäynnit voidaan suunnitella entistä henkilökohtaisemmin.

Varustamojen henkilöstöhallinnolle laajat työkalut

eMaresan tukee ja edistää yhteistyötä varustamoiden, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon välillä. Palvelu kerää ja keskittää tiedot sekä keskustelut samaan paikkaan, jolloin sekä tiedon- että kustannusseuranta on helppoa ja nopeaa. Varustamoiden kaikki toimintasuunnitelmat, työpaikkaselvitykset ja sopimukset tallentuvat keskitetysti eMaresanin yhteiseen kansioon. eMaresanin keskustelupalsta helpottaa tiedonjakoa varustamoiden ja työterveyshuollon välillä ja viestit eivät katoa sähköpostilaatikon uumeniin. Kustannukset pysyvät selkeinä, kun veloitus tapahtuu ainoastaan aikaperusteisesti työterveystiimin kanssa asioimisesta.

Työnantaja hyötyy

 • Sähköinen palvelualusta mahdollistaa laajan kokonaiskuvan henkilöstön hyvinvoinnista
 • Palvelu tuo kustannussäästöjä silloin, kun terveyttä hoidetaan eMaresanin ja etävastaanoton avulla
 • Kaikki tiedot ja tilastot löytyvät samasta osoitteesta.

Työntekijä hyötyy

 • Tavoitettavuus. Pääset hoitamaan asiaa nopeasti oikeaan palveluun ja oikealle henkilölle
 • Turvallisuus. Voit keskustella työterveystiimin ammattilaisen kanssa luottamuksellisesti ja turvallisesti tunnistautumisen kautta.
 • Seurattavuus. Voit seurata halutessasi omaa työhyvinvointiasi ja sen kehittymistä.

Tutustu ja lue lisää työterveystiimistämme

Kysy lisää tarjoamistamme palveluistamme: toimitusjohtaja Jarmo Iisakka, puh. +358 (0) 40 706 7908, jarmo.iisakka(at)maresan.fi