Toimiva työterveyshuolto hyödyttää kaikkia

Maresanissa tuemme asiakkaitamme entistä parempiin tuloksiin toimivan ja varustamoihin perehtyneen työterveyshuollon avulla. Palvelumme sisältävät normaalin laivakohtaisten toimintasuunnitelmien laadinnan yhteistyössä työnantajan kanssa, työpaikkaselvitykset, säännölliset tapaamiset ja lakisääteiset terveystarkastukset. Työpaikkaselvitysten avulla muodostetaan käsitys työn, työyhteisön ja työympäristön tilasta, terveyttä ja työkykyä tukevista asioista, tunnistetaan ja arvioidaan riski- ja kuormitustekijöiden terveydellinen merkitys, annetaan toimenpidesuosituksia ja arvioidaan terveystarkastusten tarvetta. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja työntekijän terveyden arviointi kokonaisuutena auttavat vähentämään riskejä, jotka uhkaavat työkykyä, terveyttä ja toimintakykyä.