Maresanilla aloittaa uusi työterveyspsykologi

Maresanin palveluksessa on aloittanut työ- ja organisaatiopsykologi, PsT Pirkko-Liisa Hyttinen. Hänellä on 30 vuoden kokemus työterveyspsykologiasta, esimies- ja johtotehtävistä sekä johdon konsultoinnista.

– Olemme iloisia saadessamme Pirkko-Liisan mukaan toimintaamme. Hän ymmärtää syvällisesti johtamisen ja yhteistyön merkityksen organisaatioiden toiminnassa ja tavoitteiden toteuttamisessa. Hän tuo Maresanille tärkeää osaamista työterveyspsykologipalveluista ja niiden kehittämisestä niin varustamoille kuin niiden työntekijöille, kertoo Maresanin toimitusjohtaja Jarmo Iisakka.

Työterveyspsykologin työ on ratkaisukeskeistä. Maresanin tarjoamien työterveyspsykologipalvelujen tarkoituksena on tukea asiakasyrityksen työkykyisyyden johtamista sekä organisaatio- että yksilötasolla. Näitä ovat esimerkiksi yksilötason tapaamiset ja työkykypulmien yhdessä tunnistaminen, esimiesten ohjaaminen työkykyjohtamisen tilanteissa sekä työyhteisöjen suunnatut työpaikkaselvitykset, joilla kartoitetaan ryhmän kuormitustekijöitä ja löydetään ratkaisuja niiden vähentämiseksi.

– Tehtäväni on tukea niin varustamoja kuin niiden työntekijöitä; esimiehiä ja alaisia. Tunnistamalla työkykypulmat mahdollisimman varhaisessa vältytään lisäpulmilta jatkossa – ja myös taloudellisilta menetyksiltä, toteaa työterveyspsykologi Pirkko-Liisa Hyttinen.