Varustamoiden tukena

Useimmille yrityksille suurin ja tärkein investointi on henkilöstö. Siksi on tärkeää, että työterveyshuollon kumppani tarjoaa palveluita entistä tehokkaammin, korkealaatuisen palvelun säilyttäen. Kun tarvittavat toimenpiteet on kohdennettu oikein, työterveyshuollon ja vakuutusten kulut laskevat kannattavuuden noustessa.

Ei ole yhdentekevää, kuka hoitaa merenkulkijoiden työterveyttä. Maresan tekee läheistä yhteistyötä varustamoiden kanssa varmistaakseen heidän toimintaansa parhaiten hyödyttävän palvelun kullekin varustamolle, sen tarpeiden mukaisesti. Maresan hyödyntää lisäksi digitaalisia kanavia terveyden ylläpidon, tehokkaan työterveyshuollon ja paremman kommunikaation takaamiseksi.

Tarjoamme myös käyttöönne lisäpalveluita, jotka räätälöidään kunkin varustamon tarpeiden mukaisesti. Tiivis yhteistyö sekä omistuspohjamme mahdollistavat kustannuksien avoimen tarkastelun.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Varmistamme merenkulun turvallisuutta osaltamme tekemällä laivaväen lääkärintarkastukset kansainvälisten ja kansallisten ohjeistusten mukaan.